Inazuma

Serie KATAN

Preis Filter inkl. Steuerung und integrierter Spülpumpe:
GT30: € 3.590,- inkl. MwSt
GT50: € 3.990,- inkl. MwSt
GT80: € 4.490,- inkl. MwSt
GT20 BioKompakt: € 3.590,- inkl. MwSt

Serie SEPTEM ohne integrierter Biokammer

Preis Filter inkl. Steuerung und integrierter Spülpumpe:
ITF-30: € 4.490,- inkl. MwSt
ITF-50: € 5.290,- inkl. MwSt
ITF-80: € 6.290,- inkl. MwSt
ITF-120: € 7.390,- inkl. MwSt
ITF-160: € 9.990,- inkl. MwSt
ITF-240: € 12.990- inkl. MwSt